Trường Mục Vụ Việt Ngữ thông báo khai giảng các lớp tiếng Việt

Trường Mục Vụ Việt Ngữ sẽ khai giảng các lớp tiếng Việt cho trẻ em, người lớn và người nước ngoài vào ngày 6 tháng 1, 2024 lúc 10 giờ sáng tại 12741 Main Street, Garden Grove, CA 92840.

Mọi chi tiết xin liên lạc cô Huỳnh Trâm Anh Joanne 714-858-4916, hoặc qua thư email: mucvuvietngu@gmail.com

Leave a Reply