Trường UCI cần người tham gia nghiên cứu hỗ trợ người chăm sóc

Đại học UCI đang cần tìm người tham gia vào Nghiên Cứu Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc Thân Nhân bị chứng Sa Sút Trí Nhớ.

Quý vị có thể tham gia nếu quý vị trên 18 tuổi, là người chăm sóc chính cho thân nhân bị bệnh sa sút trí nhớ, và sẵn sàng đeo đồng hồ và nhẫn thông minh trong vòng 3 tháng. Sau khi hoàn thành 6 tháng nghiên cứu, quý vị sẽ nhận được $200 tiền mặt cùng với nhẫn và đồng hồ để theo dõi sức khỏe cho riêng mình.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi: Tiếng Việt (949) 649-9514, tiếng Anh (949) 903-3355, tiếng Tây Ban Nha (949) 750-9359 Email: ucicaregiverstudy@hs.uci.edu

Leave a Reply