Văn Phòng DB Trí Tạ tiếp tục phát đơn & giúp điền đơn ‘Housing’ đến 29 tháng 9

Đồng hương tham gia đông đảo lấy đơn xin trợ giúp Housing. (Hình: Tú Phạm)

Đồng hương Việt đã tấp nập đến Văn Phòng Dân Biểu để nhận đơn và nhờ giúp điền đơn. Hơn 500 người đã đến điền và nộp đơn “Housing” trong buổi sáng đầu tiên.

DB Trí Tạ đang giải thích chương trình trợ giúp của Liên Bang cho một vị cao niên. (Hình: Tú Phạm)

 Công việc này hoàn toàn miễn phí, bắt đầu từ ngày 18 đến 29 tháng 9, 2023; từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu tại:

• Văn phòng Dân Biểu Trí Tạ: 14361 Beach Blvd., Suite 211, Westminster (góc đường Beach Blvd. và đường 11th). Điện thoại (714) 379 -0970

Terry Nguyễn, tình nguyện viên giúp đồng hương điền đơn xin trợ giúp Housing. (Hình: Tú Phạm)

• Ngày 17 tháng 10, 2023. OCHA thông báo kết quả. Chúng tôi tiếp tục giúp đồng hương theo dõi hồ sơ cho đến ngày có kết quả sau cùng.

• Lưu ý: Đơn ghi danh không cứu xét dựa trên cơ sở nộp trước hay sau, nên thời gian nộp đơn không ảnh hưởng đến vị trí trong danh sách chờ và cần nộp đơn trong hạn kỳ nêu trên.

DB Trí Tạ đang giúp đồng hương điền đơn xin trợ giúp Housing. (Hình: Tú Phạm)

• Hiện nay có một số tổ chức cá nhân đăng quảng cáo nhận trợ giúp đồng hương. Xin cẩn thận khi cung cấp tin cá nhân như số an sinh xã hội, tiền lương bổng cá nhân. Xin chỉ nên đưa tin tức này cho những nơi có liên hệ đến chính quyền, dân cử như Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam của Giám Sát Viên Andrew Đỗ hoặc Văn Phòng chính thức của Dân Biểu Trí Tạ để bảo đảm an toàn, có sự phục vụ công chúng lâu dài và trách nhiệm.

• Có cầu thang máy ở chính giữa tòa nhà để giúp người khuyết tật.

Đồng hương tấp nập đến Văn Phòng Dân Biểu Trí Tạ xin trợ giúp Housing. (Hình: Tú Phạm)

Leave a Reply