Xem video Dân Biểu Trí Tạ phát biểu tại Hạ Viện California nhân ngày Nhân Quyền Việt Nam

Dự Luật ACR 45, Ngày Nhân Quyền Việt Nam, đã được thông qua sáng thứ Hai, 10 tháng 4, 2023 tại Hạ Viện California và sẽ được đưa ra Thượng Viện trong vài tuần tới.

Dưới đây là hai bài phát biểu của Dân Biểu Trí Tạ bằng tiếng Anh và tiếng Việt, mời quí vị xem.

Bài tiếng Anh:

Bài tiếng Việt:

Leave a Reply